توضیحات کاخ سفید در مورد اعلام بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل

رئیس جمهورآمریکا به وزارت خارجه دستور داده تا روند انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را شروع کند

توضیحات کاخ سفید در مورد اعلام بیت المقدس   به صفت پایتخت اسرائیل

کاخ سفید اعلام کرد: دونالد ترامپ، رئیس جمهورآمریکا اظهارداشته است که بیت المقدس را بعنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت.

درتوضیحات ارائه شده ازسوی کاخ سفید، آماده است: رئیس جمهور آمریکا خواهد گفت که به وزارت خارجه دستور داده تا روند انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را شروع کند.

یک مقام ارشد کاخ سفید گفت: رئیس جمهورآمریکا بیت المقدس را بعنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت و به وزارت خارجه دستورخواهد داد تا روند انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را شروع کنند. با این حال این روند چندین سال وقت را در بر خواهد گرفت. هیچ سفارتی را نمیتوان ظرف سه یا چهارسال ساخت، هم اکنون در سفارت آمریکا در بیت المقدس   1000 پرسونل مشغول کارهستند، ساختن ساختمان جدید سفارت وانتقال مارها به این محل جدید نیازمند زمان است. به همین دلیل ممکن است سفارت جدید آمریکا در بیت المقدس در دوران نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ باز نشود. ترامپ فعلا تا زمان باز شدن سفارت تازه هر شش ماه یک بارسند تمدید ابقای سفارت آمریکا در تل ابیب را امضا خواهد کرد.

این مقام ارشد کاخ سفید افزود: رئیس جمهورآمریکا براین باوراست که بیت المقدس از نظر تاریخی پایتخت اسرائیل است، همچنین امروزه درعمل نیز بسیاری از دفاتر اداری اسرائیل در بیت المقدس مستقر هستند.  

این مقام ارشد تاکید کرد که اتخاذ چنین تصمیمی به معنی ایجاد تغییر در سیاست های فعلی آمریکا در زمینه مرزهای بین اسرائیل و فلسطین نمیباشد.

یک مقام بلندپایه دیگر از کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ درزمینه راه حل دو دولتی و امضای تفاهمنامه صلح بین اسرائیل و فلسطین امیدوارمیباشد و تصمیم اتخاذ شده درمورد بیت المقدس نیزمانعی برسر راه راه حل دو دولتی تشکیل نمیدهد.

این مقام بلندپایه با تاکید بر اینکه برخی از مناطق بیت المقدس شرقی هنوزهم بعنوان خاکهای تحت اشغال فلسطین مورد ارزیابی قرارمیگیرند، گفت: این تصمیم رئیس جمهورتغییردر موضوع مسائل قضایی را پیشنهاد نمیکند. تصمیم رییس جمهوربرمرزهای اقتداردو طرف تأثیرنمیگذارد. همه این مسائل موضوعاتی است که بایددرروندمذاکره موردبحث قرار گیرند.

رهبران جهان اسلام و در راس ترکیه به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشداردادند که انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس   میتواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

سرنوشت شهر بیت المقدس  یکی از جنجالی ترین مسائل میان اسرائیل و فلسطین است.

اسرائیل در جنگ جون۱۹۶۷ (جنگ شش روزه) شرق المقدس  را از اردن گرفت و در دهه ۱۹۸۰ میلادی 'یکپارچه' و پایتخت بودن آنرا رسما به قانون اساسی خود اضافه کرد که اعتراضات دیپلماتیک گسترده‌ای در پی داشت.

اما بنابر قوانین بین‌المللی و پنج دهه موضع رسمی دولت‌های آمریکا، شرق بیت المقدس  از سرزمین‌های اشغالی محسوب می‌شود. فلسطینیان شرق بیت المقدس  را برای پایتخت کشور مستقل آینده خود در نظر دارند.

براساس پیمان صلح ۱۹۹۳ میان دو طرف موقعیت نهایی شهر باید در مراحل نهایی مذاکرات صلح تعیین شود.اخبار مربوطه