دستگیری 35 مهاجر غیرقانونی در اولوسوالی آیواجیک ولایت چناق قلعه

35 تبعه خارجی در اولوسوالی آیواجیک ولایت چناق قلعه تورکیه که سعی داشتند از طرق غیرقانونی به جزیره میدیلی یونان بروند، دستگیر شدند

دستگیری 35 مهاجر غیرقانونی در اولوسوالی آیواجیک ولایت چناق قلعه

35 تبعه خارجی در اولوسوالی آیواجیک ولایت چناق قلعه تورکیه که سعی داشتند از طرق غیرقانونی به جزیره میدیلی یونان بروند، دستگیر شدند.

تیمهای قوماندانی ژاندارم ولایت که درمنطقه رفت و آمدهای غیرقانونی را کنترل میکردند، درخلال گشت زنی درمنطقه آجی بادم روستای باداملی، همراه با 35 تن که تبعه سوریه، افغانستان، تونس، هائیتی و گابون بودند، 2 تن دیگر را بجرم هماهنگی خروج های غیرقانونی دستگیر کردند.

افراد مذکور در پی تثبیت هویت به مرکز اعاده خارجیان در آیواجیک انتقال داده شدند.  اخبار مربوطه