عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه برعلیه تروریستها

در این عملیات هوایی مواضع تروریستها در هم کوبیده شد

عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه برعلیه تروریستها

در این عملیات هوایی مواضع تروریستها در هم کوبیده شد

نیروهای مسلح ترکیه برعلیه تروریستهایی که در شمال عراق درتدارک حمله بودند، عملیات هوایی ترتیب داد.

براساس اطلاعات دریافتی از ریاست عمومی  نیروهای مسلح ترکیه ، در خلال فعالیت های اکتشاف و دیدبانی در منطقه زاپ در شمال عراق یک گروه تروریست تثبیت گردید.

بر علیه تروریستهایی که در مناطق مرزی در تدارک حمله بودند، عملیات هوایی ترتیب یافت.

در این عملیات مواضع تسلیحاتی، انبار مهمات و لانه های تروریستی منهدم ساخته شد.اخبار مربوطه