توبا بویوک اوستون و قیوانچ تاتلی توغ، شایسته ترین جفت در جشنواره دوبی

در جشنواره بین المللی عرب که در دوبی برگزار گردید، برای انتخاب شایسته ترین جفت، از طریق اینترنت رای گیری انجام گردید

توبا بویوک اوستون و قیوانچ تاتلی توغ، شایسته ترین جفت در جشنواره دوبی

در جشنواره بین المللی عرب که در دوبی برگزار گردید، برای انتخاب شایسته ترین جفت، از طریق اینترنت رای گیری انجام گردید

در جشنواره بین المللی عرب که در دوبی برگزار گردید، از طریق اینترنت، در رابطه با "شایسته ترین جفت" رای گیری شد. توبا بویوک اوستون و قیوانچ تاتلی توغ در این رای گیری اول شدند.

هنرمندان ترک در جشنواره بین المللی عرب، جوایز زیادی نیز دریافت کردند..

توبا و قیوانچ که فصل گذشته در سریال "شجاع و زیبا" (Cesur ve Güzel) ایفای نقش کرده بودند، در نتیجه رای گیری انجام شده طی این جشنواره، به عنوان "شایسته ترین جفت" انتخاب شدند.

فخریه اوجن و براق اوزچیویت نیز دوم و خالد ایرگچ، برگزار کورل نیز سوم شدند.

جایزه در مراسمی که روز 11 جنوری برگزار خواهد شد، اهدا میگردد.اخبار مربوطه