عملیات کشف و بررسی نیروهای مسلح ترکیه در ادلب ادامه دارد

عملیات کشف و بررسی نیروهای مسلح ترکیه برای راه‌اندازی مقرپوسته های امنیتی در ادلب به عنوان مامور تلاشی آتش بس در سوریه ادامه دارد

عملیات کشف و بررسی نیروهای مسلح ترکیه در ادلب ادامه دارد

عملیات کشف و بررسی نیروهای مسلح ترکیه برای راه‌اندازی مقرپوسته های امنیتی در ادلب به عنوان مامور تلاشی آتش بس در سوریه ادامه دارد

عملیات کشف و بررسی نیروهای مسلح ترکیه برای راه‌اندازی مقرپوسته های امنیتی در ادلب که قرار است توسط واحد «نیروهای ناظر بر مناطق کاهش تنش» اردوی کشور به عنوان مامور تلاشی آتش بس در سوریه انجام شود، ادامه می دهد.

نیروهای مسلح ترکیه براساس توافقی که در مذاکرات آستانه حاصل شد و به عنوان کشور ضامن آتش‌بس، مطابق قوانین تعامل در ادلب حضور دارند.

نیروهای مسلح کشور در تاریخ 8 اکتبر از آغاز عملیات کشف و بررسی بخاطر راه‌اندازی مراکز تلاشی در چارچوب عملیات ادلب که قرار است توسط واحد "نیروهای ناظر بر مناطق کاهش تنش" اردوی ترکیه به عنوان مامور تلاشی نظام آتش بس در سوریه خبر دادند.

ترکیه در مناطق داخلی ادلب و نیروهای روسیه نیز در مناطق خارج آن مراکز تلاشی راه اندازی خواهند کرد.

گفتنی است هدف از اعزام نیروهای مسلح ترکیه به ادلب توقف تنش و درگیری بین نیروهای رژیم و مخالفان، رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان، فراهم کردن شرایط برای بازگشت آوارگان و حل مسالمت آمیز اختلافات در سوریه است.اخبار مربوطه