اذان در قصبه یی مرب.ط به کرانه باختری ممنوع شد

نظامیان اسرائیل به دلیل ناراحتی شهرک‌نشینان یهودی پخش اذان ازبلندگوها در روستای "التوانی" واقع در جنوب شرق کرانه باختری را منع کردند

اذان در قصبه یی مرب.ط به کرانه باختری ممنوع شد

نظامیان اسرائیل به دلیل ناراحتی شهرک‌نشینان یهودی پخش اذان ازبلندگوها در روستای "التوانی" واقع در جنوب شرق کرانه باختری را منع کردند

راتب الجبور، مسئول هماهنگی کمیته مقاومت مردمی فلسطین در جنوب الخلیل در گفتگو با خبرنگار آناتولی گفت: نظامیان اسرائیل به دلیل ناراحتی شهرک نشینان یهودی پخش اذان از بلندگوها در روستای "التوانی" واقع در جنوب شرق کرانه باختری را منع کردند.

وی در ادامه همچنین اظهار داشت:

"نظامیان اسرائیل در روستای "التوانی" واقع در منطقه "یطا" در جنوب الخلیل حمله نموده پخش اذان از بلندگوها در مسجد "الشفاها" را منع کردند.

آنها مردم این روستا را تهدید کردند که در صورت پخش دوباره اذان از بلندگوها، به خاطر نزدیکی این روستا به شهرک یهودی نشین "مانو" دوباره به روستا حمله خواهد شد".

منطقه مسافر یطا در بخش «ث» پیمان اسلو قرار دارد. این پیمان در سال 1995 میان اسرائیل و فلسطین به امضا رسید. در نتیجه پیمان "اسلو" کرانه غربی به مناطق "آ"، "ب" و "ث" جدا شده بود.

بخش "آ" شامل 18 فیصد این منطقه اداره آن به فلسطین محول شد. بخش "ب" آن که 21 فیصد کرانه باختری را تشکیل میدهد در بخش فلسطین جا گرفته اما اسرائیلی ها مسئول امنیت آن هستند. تامین بخش"ث" آن که 61 فیصدی خاک این منطقه را تشکیل میدهد به اسرائیل واگذار شده است.

اسرائیل ساخت و ساز توسط فلسطینیان را در بخش "ث" ممنوع اعلام کرده، اما با اشغال بیت المقدس شرقی 200 هزار و در کرانه باختری بیش از 400 هزار یهودی را در آن ساکن کرده است. سازمان ملل متحد این شهرک ها را غیرقانونی دانسته است.اخبار مربوطه