یک فروند طیاره یی سوخو 24 روسیه در سوریه سقوط کرد

در پایگاه هوایی "حمیم" در نزدیکی شهر لاذقیه در سوریه یک فروند طیاره یی سوخو 24 روسیه حین پرواز به زمین خورد.

یک فروند طیاره یی سوخو 24 روسیه در سوریه سقوط کرد

یک فروند طیاره یی سوخو 24 روسیه در پایگاه هوایی "حمیم" در نزدیکی شهر لاذقیه در سوریه در حین به هوا برخاستن سقوط کرد

در پایگاه هوایی "حمیم" در نزدیکی شهر لاذقیه در سوریه یک فروند طیاره یی سوخو 24 روسیه حین پرواز به زمین خورد.

گزارشات دریافتی حاکیست، تمامی خدمه این طیاره جان باخته اند.

در بیانیه منتشره از سوی وزارت دفاع روسیه آمده است، یک فروند طیاره یی سوخو 24 روسیه در پایگاه هوایی "حمیم" در حین به هوا برخاستن از باند خارج شده و سقوط کرده است. بر اساس این بیانیه پیلوت های این طیاره فرصت خروج اضطراری را پیدا نکرده اند.

مقامات وزارت امور خارجه روسیه همچنین از احتمال سقوط این طیاره به علت نقص فنی خبر داده است.اخبار مربوطه