هرگز اجازه تجزیه عراق را نخواهیم داد

نخست‌وزیر عراق در رابطه با همه پرسی جدایی اداره اقلیم کرد شمال این کشور که قرار است در25 سپتامبرامسال برگزارشود، گفت که هرگز اجازه تجزیه عراق را نخواهند داد

هرگز اجازه تجزیه عراق را نخواهیم داد

نخست‌وزیر عراق در رابطه با همه پرسی جدایی اداره اقلیم کرد شمال این کشور که قرار است در25  سپتامبرامسال برگزارشود، گفت که هرگز اجازه تجزیه عراق را نخواهند داد.

حیدرالعبادی، نخست‌وزیرعراق طی سخنانی دریک نشست رسانه‌ای دربغداد ضمن اعلام مجدد اعتراض خود به برگزاری همه پرسی جدایی اداره اقلیم کرد شمال عراق برای جدایی از این کشور در 25 سپتامبرامسال، گفت: هرگز اجازه تجزیه عراق را نخواهیم داد.

العبادی طی این کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به تاکید مجدد کابینه دولت عراق به غیرقانونی بودن برگزاری این همه‌پرسی، اظهار داشت: همه‌پرسی مذکور حتی مغایر قوانین اداره اقلیم کرد شمال عراق است. رهبران کرد را برای تشکیل جلسه به بغداد دعوت میکنم.

نخست وزیر عراق اعلام کرد: مردم کرد پس از سال 2003 به امتیازهایی که طی قرن‌ها نتوانسته بود به آن برسد، دست یافت. این امتیازها طبیعی‌ترین و اساسی‌ترین حق کردها است. در صورت تحقق برگزاری رفراندوم مذکور، همه دستآوردها و امتیازهای خود را از دست خواهند داد. نسبت به اقداماتی که باعث ایجاد تفرقه میان مردم عرب و کرد عراق بشود، هشدار می دهم. به خواست برادران کردم احترام می گذارم، اما هرگز اجازه تجزیه عراق را نخواهیم داد. مردم کرد را به تحریم این ریفراندوم فرا میخوانم، چون این همه‌پرسی هرگز به نفع آنها نخواهد بود.

وی تصریح کرد: میخواستند نفت کرکوک را صادر کنند و این را با استفاده اززوروبه طور غیرقانونی انجام میدهند. پس چرا اداره اقلیم کرد شمال کشور به‌رغم صادرات نفت کرکوک به رفاه دست نمییابد؟ دراداره اقلیم کرد عراق حتی حقوق کارمندان دولت پرداخته نمیشود. این ریفراندوم عراق و منطقه را با خطر بزرگی روبرو خواهد کرد.

نخست‌وزیرعراق درپایان سخنانش اضافه کرد که هفته آینده جهت حضوردراجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک خواهد شد.اخبار مربوطه