بازگشت بیش از نیم میلیون حاجی به کشورهای شان

حدود 505 هزار تن از 2 میلیون و 352 هزار زائری که برای ادای فریضه حج وارد خاک عربستان سعودی شده‌ بودند، پس از انجام مناسک حج از طریق مرزهای زمینی، هوایی و بحری به کشورهای شان بازگشتند

بازگشت بیش از نیم میلیون حاجی به کشورهای شان

حدود 505 هزار تن از 2 میلیون و 352 هزار زائری که برای ادای فریضه حج وارد خاک عربستان سعودی شده‌ بودند، پس از انجام مناسک حج از طریق مرزهای زمینی، هوایی و بحری به کشورهای شان بازگشتند

براساس اطلاعیه صادره ازجانب اداره عمومی امور پاسپورت عربستان سعودی، 504 هزار و857 تن از 2 میلیون و 352 هزار زائری که برای ادای فریضه حج وارد خاک این کشور شده‌ بودند، پس از انجام مناسک حج از طریق مرزهای زمینی، هوایی وبحری عربستان سعودی به کشورهای خود بازگشته اند.

دولت عربستان سعودی اعلام کرده که جریمه نقدی به مبلغ 100 هزار ریال سعودی (معادل 26 هزار دالر) را به هر زائری که از بازگشت به کشورخود امتناع کند برای شرکت‌هایی که زائران به واسطه آنها به این کشور سفر کرده اند در نظر خواهد گرفت.اخبار مربوطه