بازدید امیر قطر از پایگاه هوایی آمریکا در این کشور

شیخ تميم بن حمد آل ثانی، امیر قطر از «مرکز عملیات های مشترک» نیروی هوایی قطر و قوماندانی مرکزی آمریکا در پایگاه هوایی العدید بازدید کرد

بازدید امیر قطر از پایگاه هوایی آمریکا در این کشور

امیر قطر از پایگاه هوایی آمریکا در این کشور بازدید کرد

شیخ تميم بن حمد آل ثانی، امیر قطر از «مرکز عملیات های مشترک» نیروی هوایی قطر و قوماندانی مرکزی آمریکا در پایگاه هوایی العدید بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی قطر، شیخ تمیم طی این بازدید درمورد نحوه عملکرد نیروی هوایی سلطنتی قطروبه ویژه استراتژی واحد‌های دفاع هوایی اینکشوراطلاعاتی راکسب کرد.

امیر قطر همچنین در بازدید از این پایگاه با جنرال جيفری هاريجيان، قواندان نیروی هوایی مرکزی آمریکا و دیگر افسران آمریکایی دیدار کرد. در این دیدار علاوه بر مبارزه با تروریزم، همکاری نظامی مشترک نیز مورد بحث قرار گرفته است.

پایگاه هوایی العدید که یکی از مهترین پایگاه‌های هوایی آمریکا در منطقه خلیج است، در جنوب غربی دوحه، پایتخت قطر قرار دارد.اخبار مربوطه