دستگیری 46 مهاجر غیرقانونی در آب‌های ازمیر ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه در ولایت ازمیر 46 تبعه سوریه یی که قصد خروج غیرقانونی از کشورداشتند را بازداشت کردند

دستگیری 46 مهاجر غیرقانونی در آب‌های ازمیر ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه در ولایت ازمیر 46 تبعه سوریه یی که قصد خروج غیرقانونی از کشورداشتند را بازداشت کردند

نیروهای گارد ساحلی ولایت ازمیر ترکیه، 46 مهاجر که قصد داشتند به صورت غیرقانونی و با استفاده از قایق بادی از اولوسوالیقاره عبدالله بورنوی چشمه به جزیره خیوس یونان عبور کنند را دستگیر کردند.

در میان افراد مذکور که همه آنها تبعه سوریه هستند، زنان و کودکان نیز به چشم میخورند. این افراد پس از انجام امور اداری به اداره مهاجرت ازمیر انتقال داده شدند.

نیروهای امنیتی ازآغاز تحقیقات برای بازداشت افرادی که مرتکب تخلفات عبورغیرقانونی شده اند، خبر دادند.اخبار مربوطه