آمریکا درزمینه مبارزه باسازمان تروریستی" پ ک ک ابرازهمسویی کرد

ایالات متحده آمریکا اظهارداشت اینکه که نگرانی های بجای ترکیه در مورد سازمان تروریستی وتجزیه طلب" پ ک ک " را بخوبی درک میکنیم

آمریکا درزمینه مبارزه باسازمان تروریستی" پ ک ک ابرازهمسویی کرد

ایالات متحده آمریکا اظهارداشت اینکه که نگرانی های بجای ترکیه در مورد سازمان تروریستی وتجزیه طلب" پ ک ک " را بخوبی درک میکنیم

هیدر ناویرت " Heather Nauert " سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در مصاحبه مطبوعاتی هفتگی خود سخنانی در مورد موضوعات مهم روز ایراد کرد .

وی در پاسخ به این سوال که آیا از تمرکز نظامی ترکیه در مرزهای جنوبی خود نگران هستید یا خیر؟ گفت: ترکیه یکی از متفقین مهم ناتو میباشد. آمریکا نگرانی های ترکیه را بخوبی درک کرده وآن را جدی میگیرد. ما در حال ارتباط دایمی با حکومت اردوغان هستیم. ترکیه در زمینه سازمان تروریستی " پ ک ک " نگرانی های بجایی دارد و ما بخوبی آن را درک میکنیم. ترکیه به همین علت نگرانی های منطقه ایی دارد. " پ ک ک " یک سازمان تروریستی است و اقدامات آن را محکوم میکنیم.اخبار مربوطه