تاسیس دفتر صنایع هوایی الکترونیک ترکیه در قطر

صنایع هوایی الکترونیک ترکیه درچارچوب گسترش همکاری‌ها با قطر در این کشور دفتر نمایندگی تاسیس خواهد کرد

تاسیس دفتر صنایع هوایی الکترونیک ترکیه در قطر

صنایع هوایی الکترونیک ترکیه درچارچوب گسترش همکاری‌ها با قطر در این کشور دفتر نمایندگی تاسیس خواهد کرد

محمد عاکیف نجار، معاون صنایع هوایی الکترونیک ترکیه (HAVELSAN) در گفتگو با خبرنگارآناتولی ازتاسیس دفترنمایندگی این نهاددردوحه، پایتخت قطرباهدف گسترش همبستگی  آن با این کشورخبر داد.

نجارضمن اشاره به همکاری‌های گسترده صنایع هوایی الکترونیک ترکیه با قطر در حوزه‌های مختلف گفت: "گفتگوها با مقامات قطری در خصوص آموزش فنی و سیستم‌های بحری ادامه دارد".

وی افزود: "حوزه‌های همکاری شامل امنیت سیبری، تکنولوژی اطلاعات، سیستم‌های کنترل راهبری، تکنولوژی‌های آموزشی و شبیه‌سازی است و نهاد مذکور پروژه سیستم‌های شبیه‌سازی را در وزارت دفاع قطر آغاز و به زودی آماده بهره‌برداری خواهد کرد".اخبار مربوطه