پلیس اسرائیل بازهم سه فلسطینی را به قتل رساند

بدین ترتیب امروز نماز جمعه در مسجد الاقصی اقامه نخواهد شد

پلیس اسرائیل بازهم سه فلسطینی را به قتل رساند

پلیس اسراییل 3 فلسطینی را به بهانه اقدام جهت حمله مسلحانه در مسجدالاقصی به قتل رسانده و درهای ورودی آن را بست. بدین ترتیب امروز نماز جمعه در این مسجد اقامه نخواهد شد.اخبار مربوطه