پایان مدت اولتیماتوم کشورهای عربی به شهروندان قطر

دیشب در ساعت 24 ، مهلت خروج شهروندان قطری از کشورهای عربستان، امارات و بحرین و بازگشت شهروندان این سه کشور از قطر به اتمام رسید

پایان مدت اولتیماتوم کشورهای عربی به شهروندان قطر

دیشب در ساعت 24 ، مهلت خروج شهروندان قطری از کشورهای عربستان، امارات و بحرین و بازگشت شهروندان این سه کشور از قطر به اتمام رسید.

مهلتی که کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین برای شهروندان قطری جهت ترک اراضی این کشورها در نظر گرفته بودند پایان یافت.

این کشورها در روز 5 جون روابط سیاسی خود را با قطر قطع کرده بودند.

به این ترتیب دیشب در ساعت 24 ، مهلت 14 روزه خروج شهروندان قطری از این کشورها و بازگشت شهروندان این سه کشور از قطر به اتمام رسید.

شمار شهروندانی که شامل این وضعیت میشوند هنوز به صورت رسمی مشخص نیست.

این در حالی است که کمیته ملی حقوق بشر قطر پیشتر با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود که 11 هزار و 387 تن از شهروندان این سه کشور در قطر و در حدود هزار و 927 شهروند قطر نیز در این سه کشور زندگی می کنند.اخبار مربوطه