دستگیری چهار تروریست فتو پس از اخراج از عربستان سعودی

4 تروریست منسوب به ساختار موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY) که از سوی عربستان سعودی اخراج شده بودند، دستگیر گردیدند

دستگیری چهار تروریست فتو پس از اخراج از عربستان سعودی

4 تروریست منسوب به ساختار موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY)  که از سوی عربستان سعودی اخراج شده بودند، دستگیر گردیدند.

در نتیجه تحقیقات بعمل آمده مشخص شده بود که این تروریستهای منسوب به ساختار موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن با ترتیب برنامه های زیارت حج و عمره در آمدهای کسب شده از این طریق را به حساب های این سازمان تروریستی واریز کرده اند.

4 تروریست مذکور پس از تثبیت هویت هایشان از سوی سازمان اطلاعات ملی ترکیه از سوی مقامات عربستان در لیست افراد مشکوک قرار گرفته و از این کشور اخراج شدند.

در پی عملیات تیم مبارزه با تروریزم نیروهای امنیتی ترکیه ، مظنونین به ترکیه انتقال داده شده و بعلت عضویت در سازمان تروریستی فتح الله گولن با حکم محکمه دستگیر شدند .اخبار مربوطه