در چین جسد یک زن مومیایی شده متعلق به 700 سال قبل کشف شد

جسد وتمام اعضای بدن این زن 150 سانتیمتری حتی صورت، موها و پلک های وی سالم مانده است

در چین جسد یک زن مومیایی شده متعلق به 700 سال قبل کشف شد

در جریان فعالیتهای راهسازی کارگران جاده درشرق چین جسد یک زن مومیایی شده متعلق به 700 سال قبل کشف شد

این جسد مومیایی شده که احتمال می رود متعلق به اعضای سلسله مینگ 1368 - 1644 باشد، حاوی سمبول های بسیار مهمی است.

نکته قابل توجه این است که جسد وتمام اعضای بدن این زن 150 سانتیمتری حتی صورت، موها و پلک های وی سالم مانده  است.

انگشتر موجود در دست این زن نیز بسیار جلب توجه کرد.

این مومیایی به دست کارگران جاده درشرق چین کشف شده است.

باستان شناسان معتقدند که به طور طبیعی فقط لباس و کمربند امکان دارد بعد این همه سال سالم بماند ولی این جسد به طور شگفت انگیزی بعداز 700سال سالم مانده است

در این منطقه بین سالهای 1979 الی 2008 نیز 5 جسد مومیایی شده بدست آمده بود

لباس موجود بر روی این زن از ابریشم خالص می باشد که مقدار اندکی پنبه نیز در آن بکار رفته است

از آنجایی که نگهداری ابریشم و پنبه بسیار مشکل است، احتمال می رود که در مومیایی این زن از ماده ای خاص و گرانبها که مخصوص اعضای خانواده سلطنتی بوده، استفاده شده باشداخبار مربوطه