تخلیه غیرنظامیان از شهر وعر در سوریه ادامه دارد

کاروان تخلیه غیرنظامیان ازمنطقه وعردرحمص سوریه که تحت محاصره رژیم اسد قرار دارد٬ ادامه دارد

تخلیه غیرنظامیان از شهر وعر در سوریه ادامه دارد

تخلیه پنجمین کاروان غیرنظامیان ازمنطقه وعردرحمص سوریه که تحت محاصره رژیم اسدقراردارد٬ به جرابلس که ازوجودگروه تروریستی داعش پاکسازی شده است٬ مجدداآغاز شد.

این کاروان از 2 هزار و 124 نفر، ازجمله 275 زن و 510 کودک و 50 تن ازمخالفان رژیم اسد تشکیل شده است.

این کاروان همچنین شامل 30 مجروح و 6 معلول نیزهست که آمبولانس های متعلق به رژیم اسد آنها رابه مقصداین کاروان حمل میکنند.

اولین ودومین کاروان درعملیات تخلیه ازمنطقه وعردرماه مارچ حرکت کردوطی آن ساکنان این منطقه به اردوگاه هایی که دراولوسوالی جرابلس احداث شده بود، منتقل شدند.

همچنین چهارمین تخلیه در 9 ماه اپریل ازحومه ادلب حرکت کرد به اردوگاه زهرا در جرابلس رسید.

گفتنی است که تا کنون 10 هزار و 600 نفر از منطقه وعر تخلیه شده اند و پیش بینی میشود در هفته های آینده 4 هزار و300 نفر دیگر نیز از منطقه تخلیه شوند.اخبار مربوطه