اجلاس صلح سوریه در ژنو برگزار خواهد شد

روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد برای مذاکره پیرامون سوریه هفته آینده در شهر ژنو سوئیس اجلاسی ترتیب خواهند داد

اجلاس صلح سوریه در ژنو برگزار خواهد شد

روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد برای مذاکره پیرامون سوریه هفته آینده در شهر ژنو سوئیس اجلاسی ترتیب خواهند داد.

" Mikhail Bogdanov " معاون وزیر امورخارجه روسیه اعلام کرد : نمایندگان مسکو و واشنگتن بمنظور مذاکره پیرامون بحران سوریه هفته آینده در شهر ژنو سوئیس گردهم خواهند آمد.

علاوه بر دیپلماتهای دو کشور نمایندگان سازمان ملل متحد نیز در این اجلاس شرکت میکنند.

در سوریه که جنگ داخلی در آن وارد هفتمین سال خود شده است، روسیه بزرگترین حامی رژیم اسد است.

این درحالیست که آمریکا ازگروههای مخالف درسوریه حمایت کرده وبه بشاراسدبادید مثبت نمینگرد.

دو هفته پیش در پی مرگ حدود 100 نفر در حمله کیمیاوی در ادلب ، آمریکا برای اولین بار رژیم اسد را مورد حمله قرار داده بود.

به تعقیب این حمله با راکت های تم هاوک به پایگاه الشعیرات ، تنش در روابط روسیه و آمریکا شروع شده بود.

دیمیتری میدودف نخست وزیرروسیه نیزگفته بود که کشورهای بزرگ جهان درآستانه جنگ قرار گرفته اند.اخبار مربوطه