یک فلسطینی به 396 سال زندان و پرداخت 200 هزار دالر جریمه نفدی محکوم شد

اردوی اسرائیل ماه جنوری گذشته طی گزارشی اعلام کرد که از ماه اکتبر سال 2015 تا آخر ماه دسامبر 2016 نیروهای این کشور 3 هزار و 369 فلسطینی را به اتهام «ارتباط با تروریزم» بازداشت کرده‌ا‌ند

یک فلسطینی به 396 سال زندان و پرداخت 200 هزار دالر جریمه نفدی محکوم شد

اردوی اسرائیل ماه جنوری گذشته طی گزارشی اعلام کرد که از ماه اکتبر سال 2015 تا آخر ماه دسامبر 2016 نیروهای این کشور 3 هزار و 369 فلسطینی را به اتهام «ارتباط با تروریزم» بازداشت کرده‌ا‌ند

رژیم اسراییل، محمد الحروب شهروند فلسطینی را به جرم قتل 2 شهرک نشین یهودی و یک گردشگر آمریکایی در سرزمین های اشغالی کرانه باختری رود اردن در ماه نوامبر 2015، به 396 سال زندان محکوم کرد.

به گزارش روزنامه «یدیعوت احرنوت» اسرائیل، دادگاه نظامی «عوفر» محمد الحروب، شهروند فلسطینی را به جرم قتل 2 شهرک نشین یهودی و یک گردشگر آمریکایی در شهرک یهودی نشین «الون شفوت» جنوبی کرانه باختری در ماه نوامبر 2015 به چهار بار حبس ابد معادل 396 سال زندان محکوم کرد.

همچنین الحروب به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 750 هزار شکل (حدود 200 هزار دالر) به خانواده های این 2 شهرک نشین و گردشگر آمریکای محکوم شده است.

اردوی اسرائیل ماه جنوری گذشته طی گزارشی اعلام کرد که از ماه اکتبر سال 2015 تا آخر ماه دسامبر 2016 نیروهای این کشور 3 هزار و 369 فلسطینی را به اتهام «ارتباط با تروریزم» بازداشت کرده‌ا‌ند.اخبار مربوطه