مخالفان رژیم اسد محاصره منطقه القابون دمشق را شکستند

نیروهای مخالف رژیم اسد در سوریه با شکستن محاصره مناطق القابون دمشق به پیشروی خود به سمت مرکز شهر ادامه میدهند

مخالفان رژیم اسد محاصره منطقه القابون دمشق را شکستند

 

نیروهای مخالف رژیم اسد در سوریه با شکستن محاصره مناطق القابون دمشق به پیشروی خود به سمت مرکز شهر ادامه میدهند

به گزارش منابع محلی سوریه، گروه «فیلق الرحمن» به همراه دیگرنیروهای مخالف رژیم بشاراسد درواکنش به نقض آتش‌بس رژیم، درساعات اولیه صبح امروزطی عملیاتی تحت عنوان «بندگان خدادرجوبر بمانید» ده منطقه ازجمله جوبردرشرق دمشق راهدف قرار دادند ومحاصره القابون را شکستند.

نیروهای مخالف رژيم طی این عملیات کنترل نیروگاه برق، ساختمان گاراژعباسیه و کارخانه نساجی درسمت شمال غرب القابون رابه دست گرفته وبه پیشروی خود ادامه دادند.

گروه احرارالشام ازمخالفان رژیم اسددربیانیه ای درمورد این عملیات اعلام کرد: ''مجاهدان درساعات اولیه صبح عملیات راآغازکردند.

 دراین عملیات د‌ه هانفرازشبه‌نظامیان حامی رژیم اسدراکشته ویامجروح کردند. درگیر‌ی ها تا تصرف کامل منطقه ادامه خواهد داشت.''

گروه‌های مخالف درالقابون نیز کنترل کارخانه تلوزیون‌سازی سیرونیکیزرابه دست گرفتند.

باتصرف شهرک صنعتی درشمال غرب جوبروکارخانه سیرونیکیز، نیروهای مخالفان رژیم به پیشروی خودبه سمت مرکزادامه دادند.اخبار مربوطه