278 موضع داعش در شمال سوریه منهدم شد

در 177 مین روز از عملیات سپر فرات 15 تروریستی داعش به هلاکت رسید

278 موضع داعش در شمال سوریه منهدم شد

در 177 مین روز از عملیات سپر فرات 15 تروریستی داعش به هلاکت رسید.

لوی درستیزوالی عمومی نیروهای مسلح ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که 177 مین روز از عملیات سپر فرات، نیروهای ویژه متشکل از مخالفان سوری در چارچوب عملیات سپر فرات به منظور مبارزه با گروه تروریستی داعش در شمال سوریه، به پاکسازی منطقه الباب که کنترل بخش اعظمی از آن حاصل شده است، ادامه می دهند.   

در خلال 177 مین روز از عملیات سپر فرات، نیروهای مسلح ترکیه نیز 278 موضع داعش در شمال سوریه را مورد هدف قرار دادند. در حملات توپخانه ای و هوایی نیز 15 عنصر این گروه تروریستی به هلاکت رسید.اخبار مربوطه