مبارزه علیه داعش

مبارزه علیه داعش

مبارزه علیه داعش

قبل از آغاز عملیات سپر فرات ترکیه بسیاری ها شاید هم نام الباب را نشنیده  و یا نمی دانستند. برغم این منطقه مذکور مدت زیادی مهمترین مفاد دستور کار ترکیه را تشکیل داد. ما نیز در برنامه این هفته مرحله الباب عملیات سپر فرات را مورد بررسی قرار میدهیم.

ترکیه مدت زیادیست که با دهها سازمان تروریستی چون داعش، پی کا کا و فتو مبارزه می کند. عملیات سپر فرات نیز برغم تمامی موانع با موفقیت ادامه دارد.

در عملیات سپر فرات، خط چوپان بیگ – جرابلس ظرف ۱۰ روز و دابق نیز ظرف یک روز از سوی ارتش آزاد سوریه با پشتیبانی نیروهای مسلح ترکیه از دست داعش آزاد گردید. این موفقیت نیز به انتظار مربوط به الباب را در نزد افکارعمومی افزایش داد. فقط الباب هدف آسانی نمی باشد. جمعیت ولسوالی الباب واقع در شمال حلب، نسبت به چوپان بیگ، دابق و جرابلس بیشتر می باشد. نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه الباب را از ۶ نقطه محاصره کرده اند، فقط بدلیل یک ترجیح ستراتژیکی تمامی شهر را محاصره نکردند. درحال حاضر در عملیات نیروهای مسلح ترکیه، ارتش آزاد سوریه و واحدهای ترکمن شرکت کرده اند.

طوریکه در برنامه هفته گذشته گفتیم، بدلیل شرایط سخت زمستان و جلوگیری از آسیب دیدن غیرنظامیان در داخل شهر، پیشروی با دقت انجام می گیرد. علاوه بر این در حال حاضر مقاومتی که داعش در مقابل  پی کا کا/ وای پی جی نشان می دهد، حداقل ۱۰ برابر افزایش داده است. بدلیل راکد ماندن مبارزه نیروهای ائتلاف بین المللی و رژیم اسد در تمامی جبهه های داعش، این سازمان از امکان تقویت نیروهای خود در الباب برخوردار شد. نیروهای ائتلاف با پیشگامی امریکا نیز عملیات در موصل را متوقف ساخت. بدین ترتیب در حال حاضر تنها محل مبارزه با داعش، الباب بوده و تنها کشور مبارز نیز جمهوری ترکیه می باشد. چنین تخمین زده می شود که در الباب حدود ۳۰۰ انتحارگر منسوب داعش وجود داشته باشد. علاوه براین داعش بزور از مردم غیرنظامی بعنوان سپر زنده استفاده می نمایند.

باوجود هر چیز نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه از قدرت آزادسازی الباب برخوردار می باشند. اگر الباب بدست ارتش آزاد سوریه بیفتد، داعش در شرق سوریه در تنگنا قرار خواهد گرفت. آرزوی پی کا کا/ وای پی جی در راستای تاسیس یک دولت در شمال سوریه نقش برآب خواهد شد. بعد از آزادسازی الباب، نیروهای ترکیه و ارتش آزاد سوریه در زمینه نجات دادن منبج، الرقه و عفرین تقویت خواهند شد. بهمراه این، ترکیه از امکان نشستن بر سر میز مذاکرات بعنوان یک بازیگر قوی در راستای تامین راه حل سیاسی در سوریه برخوردار خواهد گردید.

تصویری که بعد از آزادسازی الباب ظاهر خواهد شد، دو گزینه وجود دارد. یا نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه به بسوی منبج و عفرین پیشروی کرده و با پی کا کا/ وای پی جی درگیر خواهد شد، و یا اینکه، مرحله نظامی عملیات متوقف شده و یا بتعویق افتاده و مرحله مذاکرات سیاسی آغاز خواهد شد. در هر دو احتمال نیز ضرورت مذاکره امریکا و ترکیه در مورد عفرین و منبج شکل خواهد گرفت. زیرا در منبج سربازان امریکا وجود دارند. علاوه براین پی کا کا/ وای پی جی و نیروهای دموکراتیک سوریه که منبج را تحت کنترل قرار داده اند، نزدیکترین متفق امریکا در مبارزه با داعش می باشند. امتیاز ترکیه در منبج، تعهداتی ست که امریکا قبلا داده است. در چهارچوب این تعهدات، پی کا کا/ وای پی جی از حراست امریکا محروم خواهد ماند. و با فرارسیدن آنروز عملکرد امریکا به تعهدات خود معلوم خواهد گردید.

در این مرحله عملیات مشترک ترکیه و امریکا در الرقه چندان ممکن مشاهده نمی شود. زیرا پی کا کا/ وای پی جی با پشتیبانی امریکا بدلیل عدم پیشروی نیروهای دموکراتیک سوریه به الباب، عملیات را متوقف ساخته و از غرب الرقه جبهه جدیدی باز کرد. هدفشان هم محاصره الرقه و هم جلوگیری از عملیات سپر فرات ترکیه می باشد.

متن توافق بین ترکیه، ایران و روسیه به درخواستهای پی کا کا/ وای پی جی در شمال سوریه چنان استقلال، فدراسیون دموکراتیک و سایر اجازه نمی دهد. ترکیه در این روند حمایتی را که از متفقین غربی خود دریافت نکرد، از روسیه دید. ترکیه با گامهای دموکراتیکی که به اتفاق روسیه برداشت، امریکا و اروپا را از عرصه سوریه خارج ساخت. در ۵ امین ماده بیانیه مسکو که در روز ۲۰ ام دسامبر ۲۰۱۶ اعلام گردید، چنین گفته شد، ایران، روسیه و ترکیه آماده سهولت بخشیدن و تضمین مذاکرات توافق احتمالی بین حکومت سوریه و مخالفین می باشند. این جمله نشان می دهد که بازیگران اصلی در روند آینده در سوریه، سه کشور مذکور خواهند بود. البته که باید شبه نظامیان شیعه ایران اقدامات خود در راستای نقض آتش بس را متوقف نمایند.

از جانب دیگر معنی لغوی الباب درب می باشد. بعد از الباب در منطقه، بر روی برخی از کشورها دربها بسته شده و بر روی برخی نیز باز خواهد شد. البته برای مشاهده واضح وضعیت، آغاز اقتدار دونالد ترامپ در روز ۲۰ ام جنوری ضروری میباشد.اخبار مربوطه