یک فردافغان در پاریس، هفت تن را با چاقو زخمی ساخت

بنابر اظهارات پولیس تا کنون انگیزه‌ اصلی این این حادثه روشن نشده‎اند و معلوم نیست که این حادثه یک واقعه هراس‌افگنانه بوده‌است یا نه؟

یک فردافغان در پاریس، هفت تن را با چاقو زخمی ساخت

بنابر اظهارات پولیس تا کنون انگیزه‌ اصلی این این حادثه روشن نشدهاند و معلوم نیست که این حادثه یک واقعه هراس‌افگنانه بوده‌است یا نه؟

پولیس پاریس گفتهاست که یک‌شنبه شب مورخ 9.ام سپتامبر مطابق 18. ام سنبله یک مرد افغان در پاریس هفت تن را با چاقو زخمی ساخت.

به گفتۀ پولیس این حادثه در ناحیه نزدهم شهر پاریس نزدیک یک سینما به وقوع پیوسته است.
رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که مهاجم یک مرد افغان بوده‌است و از جانب پولیس دستگیر شده‌است.
گفته می‌شود درمیان زخمی شده گان دو توریست اهل بریتانیا نیز، شامل می‌باشند.

 اخبار مربوطه