هشدار 8 کشور اروپایی درباره وضعیت غیرنظامیان در ایدیلب

هشت کشور عضو اتحادیه اروپا نسبت به وضعیت انسانی در ایدیلب سوریه هشدار دادند

هشدار 8 کشور اروپایی درباره وضعیت غیرنظامیان در ایدیلب

هشت کشور عضو اتحادیه اروپا نسبت به وضعیت انسانی در ایدیلب سوریه هشدار دادند.

ایتالیا، آلمان، فرانسه، سوئد، بلژیک، پولند، انگلستان و هلند نسبت وضعیت انسانی در ایدیلب سوریه هشدار دادند.

اولوف اسکوگ، نماینده دائم سوئد در سازمان ملل متحد به عنوان سخنگوی هشت کشور اروپایی، گفت: از تحرکات نظامی که می‌تواند تبدیل به فاجعه ای برای غیرنظامیان شود به شدت نگران هستیم.

اسکوگ همچنین با اشاره به تلاش های تورکیه برای آرام کردن اوضاع در ایدیلب افزود: از تلاش های دیپلماتیک سریع تورکیه و سازمان ملل حمایت می‌کنیم.

نماینده دائم سویدن در سازمان ملل همچنین نسبت به استفاده از سلاح کیمیاوی در ایدیلب هشدار دارد.

اسکوگ از ایران و روسیه نیز خواست تا به تعهدات خود در قبال مناطق عاری از درگیری در سوریه که ایدیلب نیز یکی از آنها است، عمل نمایند.اخبار مربوطه