روی گرداندن یک میلیون تن از کلیسا ها در سویدن

درطی ده سال اخیر در حدود یک میلیون تن در سویدن از کلیساها روی گردان شده اند

روی گرداندن یک میلیون تن از کلیسا ها در سویدن

به گزارش تلویزیون دولتی سویدن بسیاری از کلیساها با مشکلات اقتصادی روبه رو شده و ساختمان های خود را به فروش گذاشته اند. پس از انتشار این خبر، بسیاری از مردم سویدن در دنیای مجازی به "انچه یاکلین" اسقف اعظم کلیساهای سویدن تاختند.

راست های افراطی سویدن در پست های اینترنتی شان انتقادهایی مانند اینکه یاکلین "کاری جز تمجید از دین اسلام و پیغمیرآن صلی الله علیه وسلم نکرده و اقدامی برای محافظت از کلیساها انجام نداده است" وارد کرده اند. 

گفتنی است یاکلین قبلا نیز در مصاحبه ای با روزنامه موگون بلادت «Morgonbladet» سویدن گفته بود که "محمد صلی الله علیه وسلم پیامبری ساختگی نبوده است. مسلمانان و مسیحیان به خدای مشترکی باور دارند. محمد امروز نیز منبع صلح، عدالت و زندگی نیک برای میلیونها انسان است".اخبار مربوطه