در نتیجه تصادف دو قطارریل در آلمان 50 تن مجروح شدند

در اثر برخورد دو قطار در نزدیکی شهر میرزیوش Mirzusch آلمان، بنابر آمار اولیه 50 تن مجروح شده اند

در نتیجه تصادف دو قطارریل در آلمان 50 تن مجروح شدند

در اثر برخورد دو قطار در نزدیکی شهر میرزیوش Mirzusch آلمان، بنابر آمار اولیه 50 تن مجروح شده اند.

بنابه اعلام منابع پولیس، عملیات نجات و تخلیه مسافران قطارها ادامه دارد.

این منابع با اشاره به اینکه هنوز نمیتوان آمار دقیق مجروحان را اعلام کرد، اظهار داشتند: "تخمین زده میشود 50 تن از مسافران قطار مسافربری 150 نفری مجروح  شده‌اند".اخبار مربوطه