آتش سوزی درآپارتمان 5 طبقه درآلمان قربانی گرفت

درآتش سوزی رخ داده دریک آپارتمان درشهرار بروکین Saarbrücken در مرز آلمان با فرانسه، 4 تن کشته و 23 تن زخمی شدند

آتش سوزی درآپارتمان 5 طبقه درآلمان قربانی گرفت

درآتش سوزی رخ داده دریک آپارتمان درشهرار بروکین  Saarbrücken در مرز آلمان با فرانسه، 4 تن کشته و 23 تن زخمی شدند

دانیل روسکوس سخنگوی آتش نشانی اعلام کرد، درآپارتمان 5 طبقه با  57 سکنه به علت نامعلومی آتش سوزی رخ داده و وضعیت یکی ازمجروحین وخیم است

روسکوس با بیان اینکه آتش سوزی در طبقه زیر زمینی آغاز شده و تا طبقه سوم سرایت کرده، افزود، بیش از 100 مامور آتش نشان برای مهار حریق تلاش کردند

وی ضمن اشاره به اینکه شمار زیادی مامور پولیس نیز در محل حضور یافتند، گفت، در زمینه اینکه آتش سوزی قربانی دیگری داشته یا نه تحقیقات انجام میشوداخبار مربوطه