حمله نژادپرستانه به نوجوانان پناهنده افغانی در استاکهلم پایتخت سوئد

نوجوانان پناهنده افغانی در حین اعتراض به دفتر مهاجرین در استاکهلم پایتخت سوئدن مورد حمله نژادپرستانه قرار گرفتند

حمله نژادپرستانه به نوجوانان پناهنده افغانی در استاکهلم پایتخت سوئد

نوجوانان پناهنده افغانی در حین اعتراض به دفتر مهاجرین در استاکهلم پایتخت سوئدن مورد حمله نژادپرستانه قرار گرفتند.

" Asa Wallentin " سخنگوی مطبوعاتی اداره امنیت استاکهلم اعلام داشت: بر روی جوانان مهاجر مواد آتش زا پرتاب شده و در نتیجه آن سه کودک بطور سطحی مجروح شدند.

احمد رحیمی یکی از تظاهرکنندگان افغانی به گزارشگر اکسپرسن یکی از روزنامه های پرتیراژ سوئدن گفت: پس از اینکه دفتر مهاجرین سوئدن با در خواست پناهندگی نوجوانان بدون سرپرست افغانی مخالفت کرد، با تظاهرات اعتراض آمیز یک گروه 100 نفری مواجه گردید.

رحیمی با اشاره به اینکه در حین تظاهرات با حمله یک گروه 20 الی 30 نفری مواجه شدند تاکید کرد : این گروه به یکباره بسوی ما حمله ور شده و با شعارهایی مانند: احمد، محمد، گم شوید، مهاجرین بیرون بروید، بسوی ما بمب های دودزا پرتاب کردند.

در رابطه با این حادثه تحقیقاتی آغاز شد.اخبار مربوطه