پرش با نقاب بالدار

پرش با نقاب بالدار علی رغم خطر مرگ در اروپا ادامه دارد

پرش با نقاب بالدار

پرش با نقاب بالدار علی رغم خطر مرگ در اروپا ادامه دارد

بسیاری از افرادی که در میانشان بانکداران، پرستاران، کارمندان سازمان ملل و متخصصان آی تی نیز وجود دارد در ساعات خالی خود، بر فراز صخره های عظیم پرواز میکنند.

کسانی که به دنبال یافتن هیجان میباشند، توسط پرش با نقاب بالدار، از پرتگاههای سوئیس و فرانسه خود را به پایین می اندازند.

علی رغم اینکه از سال 1981 تاکنون 276 تن در نتیجه این پرش جان خود را از دست داده اند، انسانهایی ازسرتا سر جهان که به این پرش علاقمند هستند، طی یک سال صدها پرش بدون هیچگونه پرابلمی انجام میدهند.اخبار مربوطه