وزیر دفاع سابق اسپانیا در خانه اش مرده یافته شد

براساس بررسی های اولیه کارمن چاکون احتمالا در اثر سکته قلبی درگذشته است

وزیر دفاع سابق اسپانیا در خانه اش مرده یافته شد

براساس بررسی های اولیه کارمن چاکون احتمالا در اثر سکته قلبی درگذشته است

" Carme Chacon " اولین وزیر دفاع زن 46 ساله اسپانیا در خانه اش مرده یافته شد.

در گزارشات مندرجه در مطبوعات اسپانیا اعلام گردید : چند تن از دوستان نزدیک " کارمن چاکون " در پی عدم  دریافت خبر از وی به خانه اش رفته و وقتی درب خانه باز نشد به پولیس خبر دادند.

وقتی مامورین پولیس وارد خانه " کارمن چاکون " شدند، با جسد بی جان او مواجه شدند.

بر اساس بررسی های اولیه " کارمن چاکون " احتمالا در اثر سکته قلبی جان باخته است.

وی که نخستین وزیر دفاع زن اسپانیا بود، در سال 2008 و در سن 37 سالگی به این مقام منصوب شد.

" کارمن چاکون " که تا سال 2011 وزیر دفاع اسپانیا بود، در عین حال یکی از رهبران حزب سوسیالیست اسپانیا بود.  اخبار مربوطه