تورکیه اسارت صندوق بین‌المللی پول را نخواهد پذیرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه تاکید کرد تا زمانی‌که بنده زنده‌ام اسیر صندوق بین المللی پول نخواهیم شد

تورکیه اسارت صندوق بین‌المللی پول را نخواهد پذیرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه تاکید کرد تا زمانی‌که بنده زنده‌ام اسیر صندوق بین المللی پول نخواهیم شد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه در جمع شهروندان شهرکستمونو با اشاره به سیر تصاعدی صادرات کشور تصریح کرد: تا زمانی‌که زنده‌ام، اسیر صندوق بین‌المللی پول نخواهیم شد.

وی در ادامه همچنین اظهار داشت:

"با حمایت از گروه‌های تروریستی؛ مانند پ.ک.ک، فتو و داعش کوشیدند تورکیه را به اسارت بکشانند، اما اجازه نخواهیم داد و هرجا که بروند آنها را تعقیب خواهیم کرد. نه قدرت‌های جهانی و نه مزدوران آنها نتوانستند و نخواهند توانست تورکیه را به انجام کاری که به ضررکشورو ملتمان بوده باشد وادار بکنند".اخبار مربوطه