حجم صادرات ترکیه به قطر افزایش یافت

این مطلب را انجمن صادر کننده گان منطقه اژه ترکیه اظهار داشت

حجم صادرات ترکیه به قطر افزایش یافت

انجمن صادرکنندگان منطقه اژه ترکیه طی اطلاعیهای اعلام کرد: حجم صادرات کشورمان به قطر در 2018 در مقایسه با سال 2017 با 62 درصد افزایش از 630 میلیون دالر به یک میلیارد و 18 میلیون دالر رسیده است.

در این اطلاعیه همچنین آمده است:

"قطر در جدول کشورهای وارد کننده کالا از ترکیه سی ‌وهفتم است. محصولات و مواد کیمیاوی به ارزش 117 میلیون دالر در رده نخست کل صادرات ترکیه به قطر قرار دارد.

صنایع سمنت, برق و الکترونیک با 100 میلیون دالر صادرات در رده دوم است. صادرات آهن و سایر فلزات 92 میلیون دالر و بخش صنایع دفاعی نیز 83 میلیون دالر بوده است".

ژاک اسکی ‌ناز مسئول روابط عمومی انجمن صادرکنندگان دریای اژه ترکیه نیز در این زمینه اظهار داشته است:

" تجارت ترکیه-قطر به نفع کشورمان رو به افزایش است. امضای توافق‌نامه تجارت آزاد بین طرفین در سال 2018، زمینه برای افزایش صادرات ترکیه به قطر را فراهم کرده است.

تجارت خارجی بین دو کشور در آینده افزایش خواهد یافت. امیدواریم روند افزایش حجم صادرات ما به قطر در سال جاری نیز ادامه یابد. پیش‌بینی ما افزایش صادرات ترکیه به قطر به سطح 1.5 میلیارد دالر میباشد.اخبار مربوطه