ارزش طلاو ارز در بازار آزاد امروز ولایت استانبول

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب به قیمتهای 5.2550 و 6.0000 لیره و هر گرام طلای 24 عیار 220 لیره فروخته شد

ارزش طلاو ارز در بازار آزاد امروز ولایت استانبول

 

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب به قیمتهای 5.2550 و 6.0000 لیره و هر گرام طلای 24 عیار 220 لیره فروخته شد.

هر دالر آمریکا امروز دوشنبه 28 جنوری 2019 در بازار آزاد ولایت استانبول به قیمت 5.2530 لیره خرید و با قیمت 5.2550 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 5.9980 لیره خرید و به قیمت 6.0000 لیره فروخته شد.

قیمت دالر و یورو روز جمعه گذشته به ترتیب 5.2820 و 6.0080 لیره بود.

در همین حال هر گرام طلای 24 عیار 220 لیره، پوند چهاریکی 366 لیره، نیم پوندی 739 لیره، یک پوند تام "جمهوریت" 1463 لیره و هر اونس طلا نیز 1302 دالر معامله شد.اخبار مربوطه