ارز طلاو ارز در بازار استانبول - جمعه 25 جنوری 2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیببه قیمتهای 5.2650 و 5.9660 لیره و هر گرام طلای 24 عیار 217 لیره فروخته شد

ارز طلاو ارز در بازار استانبول - جمعه 25 جنوری 2019

 

هر دالر آمریکا امروز جمعه 25 جنوری 2019 در بازار آزاد استانبول به قیمت 5.2630 لیره خرید و با قیمت 5.2650 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 5.9640 لیره خرید و به قیمت 5.9660 لیره فروخته شد. قیمت دالر و یورو روز گذشته به ترتیب 5.2700 و 5.9880 لیره بود.

در همین حال هر گرام طلای 24 عیار 217 لیره، پوند چهاریکی 361 لیره، نیم پوندی 729 لیره، یک پوند تام "جمهوریت" 1443 لیره و هر اونس طلا نیز 1282 دالر معامله شد.اخبار مربوطه