ارزش طلا و ارز در بازار آزاد استانبول، امرور23.01.2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب به قیمتهای 5.3490 و 6.0850 لیره و هر گرام طلای 24 عیار 220 لیره فروخته شد

ارزش  طلا و ارز در بازار آزاد استانبول، امرور23.01.2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب به قیمتهای 5.3490 و 6.0850 لیره و هر گرام طلای 24 عیار 220 لیره فروخته شد

هر دالر آمریکا امروز چهارشنبه 23 جنوری 2019 در بازار آزاد استانبول به قیمت 5.3470 لیره خرید و با قیمت 5.3490 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 6.0830 لیره خرید و به قیمت 6.0850 لیره فروخته شد. قیمت دالر و یورو روز گذشته به ترتیب 5.3490 و 6.0710 لیره بود.

در همین حال هر گرام طلای 24 عیار 220 لیره، پوند چهاریکی 367 لیره، نیم پوندی 741 لیره، یک پوند تام "جمهوریت" 1466 لیره و هر اونس طلا نیز 1284 دالر معامله شد.اخبار مربوطه