قیمت طلا وارز در بازار استانبول

هردالر آمریکا و یوروامروزدر بازار استانبول به ترتیب به قیمت 5.1850 و 5.8960 لیره فروخته شد

قیمت طلا وارز در بازار استانبول

هردالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب به قیمت 5.1850 و 5.8960 لیره فروخته شد.

هر دالر ایالات متحده آمریکا امروز دوشنبه 3 دیسامبر 2018 در بازار آزاد استانبول به قیمت 5.1830 لیره خرید و با قیمت 5.1850 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 5.8940 لیره خرید و به قیمت 5.8960 لیره فروخته شد.

قیمت دالر و یورو روز جمعه گذشته به ترتیب 5.1820 و 5.8890 لیره بود.

در همین حال هر گرام طلای 24 عیار 204 لیره، پوند چهاریکی 336 لیره، نیم پوندی 672 لیره، یک پوند تام "جمهوریت" 1353 لیره و هر اونس طلا نیز 1226 دالر معامله شد.اخبار مربوطه