اردوغان اظهار داشت که باید در تجارت بین المللی از پول ملی استفاده نماییم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه در رابطه با وابستگی به دالر در تجارت بین المللی اظهار داشت، پیشنهاد میکنیم که در تجارت از پول ملی استفاده نماییم

اردوغان اظهار داشت که باید در تجارت بین المللی از پول ملی استفاده نماییم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه در رابطه با وابستگی به دالر در تجارت بین المللی اظهار داشت، پیشنهاد میکنیم که در تجارت از پول ملی استفاده نماییم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه در رابطه با وابستگی به دالر در تجارت بین المللی اظهار داشت، پیشنهاد می کنیم که در تجارت از پول ملی استفاده کنیم.

اردوغان در 6 امین اجلاس عالی روسای دولت شورای تورک که با میزبانی سورونبای جنبکوف رئیس جمهور قرقیزستان در مرکز فرهنگی روح اوردو ترتیب یافت، شرکت جست.

اردوغان طی سخنانی در اجلاس با اشاره براینکه، وابستگی به دالر در تجارت جهانی دیگر بعنوان مانعی در پیش رویمان ظاهر میشود، گفت، پیشنهاد میکنیم که در تجارت از واحد پولی خود استفاده نماییم.اخبار مربوطه