صعود ارزش اسهام بازارهای بورس آسیا

شاخص‌های اصلی اسهام بازارهای بورس کشورهای آسیایی معاملات امروز خود را به جز چین با روند خرید اسهام آغاز کردند

صعود ارزش اسهام بازارهای بورس آسیا

شاخص های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز 10 جولای 2018 عمدتا روند صعودی در پیش گرفتند.

شاخص "نیکی 225" بورس جاپان با افزایش 0.7 فیصدی در سطح 22.196.89 واحد قرار گرفت.

از سوی دیگر شاخص "کوسپی" بورس کوریای جنوبی با رشد 0.3 فیصدی به 2.293.51 واحد و شاخص "هنگ سنگ" هنگ کنگ نیز با 0.1 فیصد صعود به 28.721.20 واحد افزایش یافت.

همچنین ارزش شاخص "سانسکس" بورس هند با افزایش 0.7 فیصدی در سطح 36.166.78 واحد قرار گرفت.

این درحالیست که ارزش شاخص ترکیبی شانگهای چین با 0.5 فیصد کاهش به 2.800.76 واحد رسید.اخبار مربوطه