تجلیل از روز پیروزی

تجلیل از روز پیروزی |

تجلیل از روز پیروزی

در ترکیه از 30 ام آگست روز پیروزی تجلیل به عمل آمد.  


برچسب ها: تجلیل , ترکیه