قریه کیدی کویوی "kedi köyü" ولایت انتالیاوپشکهای زیبای آن

(5).jpg | قریه کیدی کویوی "kedi köyü" ولایت انتالیا وپشکهای زیبای آن

 (5).jpg

ولایت انتالیای کشور ترکیه که از جمله شهرهای ساحلی وخیلی های زیبا و تاریخی میباشد

در قریه کیدی کویوی "kedi köyü" ولایت انتالیا مردم شریف و با احساس آن اغلبا با پرورش و نگهداری همه حیوانات بویژه انواع پشکها مبادرت میورزند. به گمان غالب اسم این قریه نیز از اینجا گرفته شده باشد


برچسب ها: قریه کیدی کویو , "kedi köyü" , ولایت انتالیا