ماجرای "ماتروشکا" از کارخانه تا فروش

Matruşka fabrikası (27) | ماتروشکا ی آماده فروش را مشاهده میکنید

Matruşka fabrikası (27)

 

ماتروشکا که در قرن نوزدهم برای رشد ذهنی کودکان در روسیه طراحی شده بود، به شکل نماد ویا سمبول این کشور تبدیل گردید. مراحل ساخت ماتروشکا را در این گالری مشاهده میکنید.


برچسب ها: ماجرای "ماتروشکا" , از کارخانه تا فروش