امروز در تاریخ چه گذاشت؟ پنجشنبه 18 دلو 1397 هجری شمسی

مهمترین رویدادها و وقایع به وقوع پیوسته درطول تاریخ درهفتم فبروریها در سطح جهان

امروز در تاریخ چه گذاشت؟ پنجشنبه 18 دلو 1397 هجری شمسی

 

 

اینک با تقدیم مهمترین رویدادها و وقایع به وقوع پیوسته درطول تاریخ درهفتم فبروریها در سطح جهان، در خدمت تان قرار داریم:

***

در تاریخ هفتم فبروری سال ۱۹٤٥ وینستون چرچیل، جوزف استالین و فرانکلین روزولت، در مکانی مخفی در بحیره سیاه، اینده اروپای پس از شکست المان نازی را مورد بررسی قرار دادند.

***

در تاریخ هفتم فبروری سال ۱۹۷۳مجلس تورکیه به شهر مراش، به دلیل مبارزاتش در طول جنگ کبیر میهنی لقب قهرمان مراش را اعطاء کرد.

***

در تاریخ هفتم فبروری سال ۱۹۷۱ در سویس زنان از حق رای دادن برخوردار شدند.

***

در تاریخ هفتم فبروری سال ۱۹۷٤ گرانادا از انگلستان جداشده و اعلان استقلال کرد.

***

در تاریخ هفتم فبروری سال ۱۹۷۷روسیه شوروی سفینه فضایی سایوز-۲٤ را به فضا پرتاب کرد.

***

در تاریخ هفتم فبروری سال ۱۹۹۲ میان کشورهای جامعه اروپا پیمان ماستریخت در راستای ایجاد اتحادیه اروپا امضاء شد.

***

در تاریخ هفتم فبروری سال ۱۹۹٥ سفینه رفت و برگشت دیسکاوری، با ایستگاه فضایی میر ملاقات تاریخی خویش را انجام داد.

***

در تاریخ هفتم فبروری سال ۱۹۹۶ بوئینگ نوع ۷۵۷ متعلق به یک شرکت ترک در سواحل جمهوری دومینیک سقوط کرد و ۱۸۹ مسافر آن کشته شدند.

***

در تاریخ هفتم فبروری سال ۲۰۰۷ کشورهای تورکیه، آذربایجان و گرجستان توافقنامه ای احداث خط آهن باکو- تفلیس- قارص را امضاء کردند.

***

و در تاریخ هفتم فبروری تاریخ هفتم فبروری سال ۲۰۰۹ بزرگترین آتش سوزی جنگلی تاریخ استرالیا روی داد و در نتیجه آن صدها تن جان باخت  و جمع کثیری نیزمجروح شدند.

 

 

 

 اخبار مربوطه