امروز در تاریخ چه گذشت! جمعه 21 جدی 1397 هجری شمسی

برنامه دیگری از این دست یعنی شرح رخدادها و حوادث مهم در یازدهم جنوری ها در طول تاریخ

امروز در تاریخ چه گذشت! جمعه 21 جدی 1397 هجری شمسی

 

اینک با تقدیم برنامه دیگری از این دست یعنی شرح رخدادها و حوادث مهم در یازدهم جنوری ها در طول تاریخ در خدومت شما عزیزان قرار داریم.

در یازدهم جنوری سال 630 ، مسلمانان به رهبری حضرت محمد صلی الله علیه وسلم  شهر مکه را فتح نمودند. فتح مکه سر آغاز مهمی بود که فتح تمامی کشورعربستان سعودی را فراهم کرده و موجب تسریع رواج دین مبین اسلام گردید.

***

در یازدهم جنوری سال 1921 ، پایان اولین نبرد اینونو در جنگ رهایی بخش ملی بود. در نتیجه آن نیروهای یونانی عقب نشینی کردند. اردوی منظمی که مجلس ملی کبیر تورکیه تشکیل داده بود با پیروزی نبرد اول اینونو ، نخستین پیروزی خود را کسب کرد.

***

در یازدهم جنوری سال 1922 ، برای اولین بار از انسولین جهت تداوی مرض قند مورد استفاده قرار گرفت. لیونارد تامس" Leonard Thomps  "  مریض 14 ساله اولین کسی بود که با انسولین تداوی شد.

***

در یازدهم جنوری سال 1946 ، انور خوجه در آلبانیا جمهوری خلق اعلام کرده و به صفت  اولین رئیس جمهور اینکشوربکار آغاز کرد.

***

در یازدهم جنوری سال 1693 ، کوه آتش فشانی اتنا در شمالشرقی  جزیره سیسیلی ایتالیا فعال گردید.

کوه آتشفشانی اتنا با ارتفاع 3300 متر بزرگترین کوه آتشفشان جهان است که از قرنها بدینطرف فعال می باشد.اخبار مربوطه