صادرات برق تاجکستان به افغانستان کاهش یافت

سال گذشته تاجکستان 384 میلیون کیلووات ساعت برق راکمتر به افغانستان صادر کرد

صادرات برق تاجکستان به افغانستان کاهش یافت

شرکت دولتی "برق تاجک" تاجکستان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: میزان برق صادراتی این کشور به افغانستان در سال گذشته به دلیل حادثه رخ داده در خطوط انتقال با 384 میلیون کیلووات ساعت کاهش به 916 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

این در حالی است که سال 2017 تاجکستان 1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر کرد. شرکت مذکور همچنین تصریح کرده است که علی رغم این کاهش در میزان صادرات به افغانستان، میزان مجموع صادرات برق تاجکستان افزایش یافته که از آغاز 1.4 میلیارد کیلووات ساعت صادرات به ازبیکستان ناشی شده است.

گفتنی است تولید برق تاجکستان در سال 2018 با 8.8 فیصد افزایش به 19.7 میلیارد کیلووات ساعت افزایش یافته است. این کشور 2.4 میلیارد کیلووات ساعت آن را صادر کرد. دولت تاجکستان از فروش برق به افغانستان و ازبیکستان در سال گذشته 77 میلیون دالر درآمد کسب کرداخبار مربوطه