تاجیکستان 645 میلیون دالر سرمایه خارجی جذب کرد

کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان از جذب 645 میلیون دالر سرمایه خارجی برای اقتصاد این کشور طی سال گذشته خبر داد

تاجیکستان 645 میلیون دالر سرمایه خارجی جذب کرد

 

کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان از جذب 645 میلیون دالر سرمایه خارجی برای اقتصاد این کشور طی سال گذشته خبر داد

به گزار کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان، طی یک سال گذشته 6.1 میلیارد سامانی معادل (645 میلیون دالر) سرمایه‌ خارجی برای اقتصاد این کشور جذب شده است.

از مجموع این مبلغ سه میلیارد سامانی معادل(326 میلیون دالر) برای سرمایه‌گذاری‌ مستقیم در بخش‌های صنعت، ارتباطات، زراعت، زیربنا‌ها، ساختمان، زمین شناسی و اکتشافات معدنی اختصاص یافته است.

روسیه و چین در صدر کشورهای دارای بیشتری سرمایه‌گذاری در تاجیکستان هستند. دولت این کشور برای توسعه پروژه های سرمایه گذاری در سه سال آینده قصد دارد حدود 777 میلیون دالر سرمایه جذب کند.اخبار مربوطه