ایران تنها پیروز جنگ عراق

این مطلب در گزارشی از سوی ایالات متحده امریکا مطرح شد

ایران تنها پیروز جنگ عراق

قوای مسلح ایالات متحده امریکا با انتشار گزارش 1300 صفحه‌ای درباره حمله نظامی این کشور به عراق در سال 2003 اعلام کرد: ایران تنها پیروز این جنگ میباشد.

این گزارش از دو بخش مربوط به سال‌های «2003-2006» و «2007-2011» تشکیل شده و حاوی حدود هزار سند محرمانه درباره این جنگ است. در گزارش مذکور همچنین آمده است:

"با پایان پروژه در سال 2018، ایران به عنوان کشوری توسعه ‌طلب تنها پیروز (حمله به عراق) محسوب می‌شود. ایالات متحده امریکا نیروی کافی برای مبارزه با معترضان سنی و شبه نظامیان شیعه در عراق اعزام نکرد.

سوریه و ایران برای این دو گروه فضا و امکانات لازم فراهم می کردند، اما امریکا اقدام مناسبی برای مقابله با آنها انجام نداد. اقدامات آموزشی اردوی امریکا کافی نبوده و اداره امنیتی خیلی زود به نیروهای عراقی محول شده است".اخبار مربوطه