انتقال 215 محکوم تبعه یی افغانستان از ایران به کشورشان

دوصد و پانزده محکوم تبعه یی افغانستان از ایران به کشورشان انتقال یافتند

انتقال 215 محکوم تبعه یی افغانستان از ایران به کشورشان

 

دوصد و پانزده محکوم تبعه یی افغانستان از ایران به کشورشان انتقال یافتند.

محمود عباسی، رئیس کمیته انتقال محکومان و معاون حقوق بشر و امور بین‌المللی وزارت عدلیه ایران اعلام کرد: 215 تن از محکومان تبعه یی افغانستان از ایران به کشورشان انتقال داده شدند.

به گزارش روابط عمومی وزارت عدلیه ایران، وی همچنین گفته است:

"در مرحله سوم انتقال حدود 700 تن محکوم  تبعه یی افغانستان به کشورشان، تعداد 215 تن از آنها امروز در مرز دوغارون به مقامات این کشور تحویل داده شدند.

جرم اکثر آنها ورود غیرمجاز و قاچاق مواد مخدر بوده و در چارچوب موافقت‌نامه انتقال محکومان برای گذراندن ادامه محکومیت به کشور شان انتقال داده میشوند".اخبار مربوطه