تاکید کشورهای آسیای مرکزی و هند بر حفظ ثبات و امنیت افغانستان

وزرای امور خارجه کشورهای "آسیای مرکزی و هند" بر عزم خود مبنی بر ادامه همکاری منطقه‌ یی به ویژه در زمینه امنیت و حمایت از حفظ ثبات و امنیت در افغانستان تاکید کردند

تاکید کشورهای آسیای مرکزی و هند بر حفظ ثبات و امنیت افغانستان

وزرای امور خارجه کشورهای "آسیای مرکزی و هند" بر عزم خود مبنی بر ادامه همکاری منطقه‌ یی به ویژه در زمینه امنیت و حمایت از حفظ ثبات و امنیت در افغانستان تاکید کردند

وزرای امور خارجه کشورهای "آسیای مرکزی و هند" پس از نشستی که نخستین بار با حضور مقامات کابل در شهر سمرقند اوزبیکستان برگزار شد، طی بیانیه‌ای بر آمادگی خود جهت توسعه همکاری‌ جهت حل مشکلات منطقه، به‌ویژه برای حفظ ثبات و امنیت در افغانستان تاکید کردند.

در این بیانیه همچنین آمده است:

"تمام اشکال تروریزم را محکوم و بر تقویت همکاری های خود در مبارزه با این پدیده به عنوان تهدید مشترک مردم و اقتصاد جهان تاکید می کنیم.

توسعه پروژه‌های مشترک در راستای رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی بر مبنای حقوق برابر و احترام متقابل به منافع یکدیگر بسیار حائز اهمیت است.

از حضور مقامات کابل برای نخستین بار در این نشست استقبال، و از بازسازی مجدد افغانستان و برقراری صلح، امنیت و ثبات پایدار در این کشور حمایت می کنیم".

گفتنی است نشست وزرای امور خارجه کشورهای "آسیای مرکزی و هند" با ابتکار دهلی نو در سال 2012 شکل گرفته و سالانه برگزار می‌شود. این نشست امسال برای نخستین بار با حضور مقامات افغانستان طی روزهای 12 و 13 جنوری در شهر"سمرقند" اوزبیکستان برگزار شد.اخبار مربوطه