سفیر ایران در کابل میگوید که تامین صلح در افغانستان از راه نظامی ممکن نیست

سفیر ایران در کابل با تاکید بر اینکه تامین صلح درافغانستان ازراه نظامی ممکن نیست گفت: "کشورهای منطقه باید در این راستا به افغانستان کمک کنند"

سفیر ایران در کابل میگوید که تامین صلح در افغانستان از راه نظامی ممکن نیست

سفیر ایران در کابل با تاکید بر اینکه تامین صلح درافغانستان ازراه نظامی ممکن نیست گفت: "کشورهای منطقه باید در این راستا به افغانستان کمک کنند".

محمد رضا بهرامی، سفیر ایران در کابل با بیان اینکه تامین صلح در افغانستان از راه نظامی ممکن نیست بروی مدیریت گفتگوهای صلح در اینکشور از جانب افغان‌ها  و همکاری همسایگان تاکید کرد.

به گزارش شبکه طلوع نیوز بهرامی حین سخنرانی در نشست سفیرکبیران ایران، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان در کابل بیان داشت: "لازم است تا کشورهای منطقه زمینه آغاز گفت‌وگوهای صلح  بین الافغانی را فراهم سازند."

سفیر ایران در کابل گفت: "اگر قرار است تغییری هم اتفاق بیفتد، بر اساس قوانین موجود که مسیرهای لازم برای این تغییر را واضح ساخته انجام شود."

شهباز خان، معاون سفیر پاکستان در کابل نیز در این نشست از گفتگوهای صلح بین‌الافغانی حمایت کرده اعلام کرده وگفت: "همان‌گونه یی که این سفیر کبیران میدانند این راهبرد گفتگوهای صلح برای بار اول از سوی پاکستان مطرح شده بود."

گفتنی است نشست منطقه‌ای سفیرکبیران تاجیکستان، ایران، پاکستان و افغانستان که از سوی نهاد مدیاتیک برگزار شده است، در آن سفیرکبیران چهارکشورمذکور درباره مسایل منطقوی گفت‌وگو کردند.اخبار مربوطه